kwota_slownie-bez-vba

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
kwota_slownie-bez-vba [2013-05-23 12:32]
Piotr Sobolewski
kwota_slownie-bez-vba [2013-05-23 13:19] (aktualna)
Piotr Sobolewski [po angielsku]
Linia 11: Linia 11:
 ===== po angielsku ===== ===== po angielsku =====
  
-Oto ta sama formuła po angielsku:+Oto ta sama formuła po angielsku ​(z polskimi ustawieniami lokalnymi - czyli z argumentami rozdzielanymi średnikami):
  
 <​nowiki>​ <​nowiki>​
-=TRIM(IF(INT(A1)=0,"​zero"​,IF(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0>1,IF(LEFT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​000"​),1)+0>0,INDEX({"​sto";"​dwieście";"​trzysta";"​czterysta";"​pięćset";"​sześćset";"​siedemset";"​osiemset";"​dziewięćset"​},LEFT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​000"​),1)+0)&"​ ",""​)&​IF(RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​00"​),2)+0<20,INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć";"​dziesięć";"​jedenaście";"​dwanaście";"​trzynaście";"​czternaście";"​piętnaście";"​szesnaście";"​siedemnaście";"​osiemnaście";"​dziewiętnaście"​},RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​00"​),2)+1),INDEX({"​dwadzieścia";"​trzydzieści";"​czterdzieści";"​pięćdziesiąt";"​sześćdziesiąt";"​siedemdziesiąt";"​osiemdziesiąt";"​dziewięćdziesiąt"​},LEFT(RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​00"​),2),1)+0-1)&"​ "&​INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć"​},RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​0"​),1)+0+1)),""​)&"​ "&​IF(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0>0,INDEX({"​tysięcy";"​tysiąc";"​tysiące"​},(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0=1)+(AND(RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​0"​),1)+0>=2,RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​0"​),1)+0<=4,LEFT(RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​00"​),2),1)+0<>​1))*2+1),""​)&"​ "&​IF(LEFT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​000"​),1)+0>0,INDEX({"​sto";"​dwieście";"​trzysta";"​czterysta";"​pięćset";"​sześćset";"​siedemset";"​osiemset";"​dziewięćset"​},LEFT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​000"​),1)+0)&"​ ",""​)&​IF(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​00"​),2)+0<20,INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć";"​dziesięć";"​jedenaście";"​dwanaście";"​trzynaście";"​czternaście";"​piętnaście";"​szesnaście";"​siedemnaście";"​osiemnaście";"​dziewiętnaście"​},RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​00"​),2)+1),INDEX({"​dwadzieścia";"​trzydzieści";"​czterdzieści";"​pięćdziesiąt";"​sześćdziesiąt";"​siedemdziesiąt";"​osiemdziesiąt";"​dziewięćdziesiąt"​},LEFT(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​00"​),2),1)+0-1)&"​ "&​INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć"​},RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1),"​000000"​),3)+0,"​0"​),1)+0+1)))&"​ "&​INDEX({"​złotych";"​złoty";"​złote"​},(INT(A1)=1)+(AND(RIGHT(TEXT(INT(A1),"​0"​),1)+0>=2,RIGHT(TEXT(INT(A1),"​0"​),1)+0<=4,LEFT(RIGHT(TEXT(INT(A1),"​00"​),2),1)+0<>​1))*2+1)&"​ "&​IF(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0=0,"​zero"​,IF(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0,"​00"​),2)+0<20,INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć";"​dziesięć";"​jedenaście";"​dwanaście";"​trzynaście";"​czternaście";"​piętnaście";"​szesnaście";"​siedemnaście";"​osiemnaście";"​dziewiętnaście"​},RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0,"​00"​),2)+1),INDEX({"​dwadzieścia";"​trzydzieści";"​czterdzieści";"​pięćdziesiąt";"​sześćdziesiąt";"​siedemdziesiąt";"​osiemdziesiąt";"​dziewięćdziesiąt"​},LEFT(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0,"​00"​),2),1)+0-1)&"​ "&​INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć"​},RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0,"​0"​),1)+0+1)))&"​ "&​INDEX({"​groszy";"​grosz";"​grosze"​},(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0=1)+(AND(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0,"​0"​),1)+0>=2,RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0,"​0"​),1)+0<=4,LEFT(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100,"​0,​00"​),2)+0,"​00"​),2),1)+0<>​1))*2+1))+=TRIM(IF(INT(A1)=0;"​zero"​;IF(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0>1;IF(LEFT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​000"​);1)+0>0;INDEX({"​sto";"​dwieście";"​trzysta";"​czterysta";"​pięćset";"​sześćset";"​siedemset";"​osiemset";"​dziewięćset"​};LEFT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​000"​);1)+0)&"​ ";""​)&​IF(RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​00"​);2)+0<20;INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć";"​dziesięć";"​jedenaście";"​dwanaście";"​trzynaście";"​czternaście";"​piętnaście";"​szesnaście";"​siedemnaście";"​osiemnaście";"​dziewiętnaście"​};RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​00"​);2)+1);INDEX({"​dwadzieścia";"​trzydzieści";"​czterdzieści";"​pięćdziesiąt";"​sześćdziesiąt";"​siedemdziesiąt";"​osiemdziesiąt";"​dziewięćdziesiąt"​};LEFT(RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​00"​);2);1)+0-1)&"​ "&​INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć"​};RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​0"​);1)+0+1));""​)&"​ "&​IF(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0>0;INDEX({"​tysięcy";"​tysiąc";"​tysiące"​};(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0=1)+(AND(RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​0"​);1)+0>=2;RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​0"​);1)+0<=4;LEFT(RIGHT(TEXT(LEFT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​00"​);2);1)+0<>​1))*2+1);""​)&"​ "&​IF(LEFT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​000"​);1)+0>0;INDEX({"​sto";"​dwieście";"​trzysta";"​czterysta";"​pięćset";"​sześćset";"​siedemset";"​osiemset";"​dziewięćset"​};LEFT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​000"​);1)+0)&"​ ";""​)&​IF(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​00"​);2)+0<20;INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć";"​dziesięć";"​jedenaście";"​dwanaście";"​trzynaście";"​czternaście";"​piętnaście";"​szesnaście";"​siedemnaście";"​osiemnaście";"​dziewiętnaście"​};RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​00"​);2)+1);INDEX({"​dwadzieścia";"​trzydzieści";"​czterdzieści";"​pięćdziesiąt";"​sześćdziesiąt";"​siedemdziesiąt";"​osiemdziesiąt";"​dziewięćdziesiąt"​};LEFT(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​00"​);2);1)+0-1)&"​ "&​INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć"​};RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1);"​000000"​);3)+0;"​0"​);1)+0+1)))&"​ "&​INDEX({"​złotych";"​złoty";"​złote"​};(INT(A1)=1)+(AND(RIGHT(TEXT(INT(A1);"​0"​);1)+0>=2;RIGHT(TEXT(INT(A1);"​0"​);1)+0<=4;LEFT(RIGHT(TEXT(INT(A1);"​00"​);2);1)+0<>​1))*2+1)&"​ "&​IF(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0=0;"​zero"​;IF(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0;"​00"​);2)+0<20;INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć";"​dziesięć";"​jedenaście";"​dwanaście";"​trzynaście";"​czternaście";"​piętnaście";"​szesnaście";"​siedemnaście";"​osiemnaście";"​dziewiętnaście"​};RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0;"​00"​);2)+1);INDEX({"​dwadzieścia";"​trzydzieści";"​czterdzieści";"​pięćdziesiąt";"​sześćdziesiąt";"​siedemdziesiąt";"​osiemdziesiąt";"​dziewięćdziesiąt"​};LEFT(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0;"​00"​);2);1)+0-1)&"​ "&​INDEX({"";"​jeden";"​dwa";"​trzy";"​cztery";"​pięć";"​sześć";"​siedem";"​osiem";"​dziewięć"​};RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0;"​0"​);1)+0+1)))&"​ "&​INDEX({"​groszy";"​grosz";"​grosze"​};(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0=1)+(AND(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0;"​0"​);1)+0>=2;RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0;"​0"​);1)+0<=4;LEFT(RIGHT(TEXT(RIGHT(TEXT(INT(A1*100)/​100;"​0,​00"​);2)+0;"​00"​);2);1)+0<>​1))*2+1)) ​
 </​nowiki>​ </​nowiki>​